Het AVB examen


Het examen Voertuigbeheersing bestaat uit zeven oefeningen en alle oefeningen tellen even zwaar mee.

Het AVB is opgedeeld in 4 clusters. Uit iedere cluster doe je één oefening verplicht. Clusters 2 t/m 4 hebben meerdere oefeningen waaruit je nog 3 oefening in totaal verplicht moet doen. Deze laatste 3 worden door de examinator uitgekozen tijdens het AVB. Bij een onvoldoende resultaat mag je elke oefening nog 1 keer overdoen. 5 van 7 oefeningen moet je succesvol hebben afgerond om te kunnen slagen.

Het is ook van belang te weten dat je uit elke cluster (2 t/m) minimaal 1 oefening correct dient uit te voeren. De examinator wil namelijk zien dat je de motor zowel goed beheerst op lage als op hoge snelheid en dat je goed kan remmen.

Na het behalen van je AVB oefeningen is deze 1 jaar geldig. Let op: De kandidaat is hier zelf verantwoordelijk voor om de geldigheid van de AVB in de gaten te houden.

Ik wil vrijblijvend kennismaken!

Achteruit parkeren
Het eerste cluster bestaat uit de oefening achteruit parkeren. In deze verplichte oefening loop je aan de rechterzijde van de rijbaan met de motor aan de hand. Daarna parkeer je de motor achteruit in een denkbeeldig parkeervak en zet je de motor op de standaard. Vervolgens haal je de motor weer van de standaard en loop je naar rechts het parkeervak uit.
cluster1-Achteruit-parkeren
Langzame slalom
De verplichte oefening in het tweede cluster is de langzame slalom. Er geldt geen richtlijn voor de snelheid. Gezien de geringe tussenafstand ligt een stapvoets tempo voor de hand.
Het gebruik van een slippende koppeling is bij deze oefening verplicht. Van belang is verder de combinatie van juiste bediening, langzaam rijden en het behouden van de balans. Dit alles doe je natuurlijk zonder de pylonen aan te raken!
cluster2-1-Langzame-slalom
Wegrijden uit parkeervak
Bij deze keuzeoefening rijd je vanuit stilstand uit een parkeervak weg. Je maakt een haakse bocht en rijdt enkele meters rechtuit. De rijbaanbreedte is drie meter. Het belangrijkste van deze oefening is dat je gecontroleerd een scherpe bocht weet te maken, direct na het wegrijden.
cluster2-2-Wegrijden-uit-parkeervak
Denkbeeldige acht
Met deze facultatieve oefening laat je zien dat je een complete (denkbeeldige) acht kunt rijden in een rechthoekig kader. Je rijdt met trekkende motor en houdt daarbij een gelijkmatige snelheid aan. Je mag je voetrem gebruiken en eventueel een slippende koppeling.
cluster2-3-Denkbeeldinge-acht
Stapvoets rechtdoor rijden
Hier is het de bedoeling dat je naast de lopende examinator blijft rijden over een afstand van twintig meter. Er wordt gelet op snelheid, balans en een juiste bediening van de motor. Je maakt gebruik van een slippende koppeling. Je voetrem mag je bij deze keuzeoefening ook gebruiken, maar je houdt je voeten tijdens het rijden op de voetsteunen.
cluster2-4-Stapvoets-rechtdoor-rijden
Halve draai (links- of rechtsom)
Als de examinator voor deze oefening kiest dan rijd je met licht trekkende motor op een denkbeeldige rijbaan. Na de tweede pylon maak je in één vloeiende beweging een halve draai naar links of rechts. Je rijdt dan terug naar het startpunt.
Cluster2-5-Halve-draai
Uitwijkoefening
Cluster drie bestaat uit drie oefeningen, waarvan de uitwijkoefening verplicht is. Bij de uitwijkoefening kom je met vijftig kilometer per uur aanrijden door de poort. Vijftien meter na de poort moet je vóór een denkbeeldig muurtje van pylonen naar links uitwijken. Daarna keer je weer terug naar de eigen weghelft.
Cluster3-1-Uitwijkoefening
Snelle slalom
Bij de snelle slalom zijn zes pylonen opgesteld. Deze slalom neem je bij een snelheid van minstens dertig kilometer per uur met trekkende motor.
Belangrijk is dat het vloeiend en gelijkmatig gebeurt.
Cluster3-2-Snelle-slalom
Vertragingsoefening
Bij deze optionele oefening trek je vanuit stilstand op om snel te komen tot een snelheid van vijftig kilometer per uur. Je rijdt dan in tenminste de derde versnelling. Na het tweede poortje rem je af tot 30 kilometer per uur en schakel je minimaal één versnelling terug. Daarna rijd je met deze snelheid een slalom om drie pylonen die acht meter uit elkaar staan.
Cluster3-3-Vertragingsoefening
Noodstop
In het vierde cluster is de noodstop de verplichte oefening. Je rijdt minimaal vijftig kilometer per uur. Na het poortje rem je maximaal om zo snel mogelijk tot stilstand te komen. Natuurlijk verlies je de controle over de motor niet.
Cluster4-1-Noodstop
Precisiestop
Bij de precisiestop gaat het erom dat je op een bepaald punt stilstaat. Je rijdt eerst vijftig kilometer per uur en remt beheerst als je het eerste poortje van twee pylonen passeert. Daarna moet je de motor zeventien meter verderop tot stilstand brengen.
Cluster4-2-Precisiestop
Stopproef
Naast de precisiestop kan de examinator ook nog kiezen voor de stopproef als tweede keuzeoefening. Het doel van deze oefening is dat je technisch goed remt. Je schakelt kort voordat je stilstaat terug naar de eerste versnelling. Je hebt een korte remweg.
Cluster4-3-Stopproef
 
 

Meld je vandaag nog aan voor je motorrijlessen bij Rijschool Spijkenisse XXL